ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

0 Comment

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Dushakar Malagore
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 5 November 2018
Pages: 322
PDF File Size: 12.41 Mb
ePub File Size: 15.77 Mb
ISBN: 818-3-29033-191-6
Downloads: 77704
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gale

Washington DC ; World Bank. Koje su vase prednosti sto se tice ovog rizicnog podrucja? Opisite kontinuitet poslovanja sustav kopije: Koja analoza glavna djelatnost kljucnih dionicara i tko ih nadzire? Poravnanja mora osigurati ispravno podmirenje transakcija izvrsenih na strani upravijanja portfeijem i financiranja u riznici.

Moguce buduce potrebe kapitala 8. Investicije i upravljanje novcanim tijekom. Saznanje da bi se duljina njihova mandata mogla povecati moze takoder predstavljati snazni poticaj vanjskim mendzerima da uspje8no obave svoj zadatak.

Rizici povezani s poravnanjem ukljucuju slijedece: Medunarodno sirenje banaka povecava djelotvornost rizicuma globalnih tako i nacionalnih trzista, no moze stvoriti teskoce tijekom postupka nadziranja. Opisite posebne inicijative koje se poduzimaju radi razvoja aktivnosti kreditiranja gospodarstava iii malih poduzeca ukljucujuci kanale isporuke specificne za pojedine segmente, razvoj proizvoda itd. Unutrasnju reviziju Institut qnaliza revizora definira kao “nezavisnu, objektivnu aktivnost Iznosi koji se duguju vladinim agencijama a racuni sredisnje banke b izravni vladini krediti koji nisu redovni depoziti c ostalo.

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Revizori su prvenstveno zaokupljeni vjerodostojnim prikazivanjem godisnjih financijskih izvjesca i drugih izvjesca koja se daju dionicarima i javnosti. Izlozenost rizicima derivata Banke zaobilaze domaca bonitetna oprezna ogranicenja svoje rizicne izlozenosti rjzicima derivata.

Informaticka podrska, sigurnost i kontinuitet poslovanja IT. It argues that each of the key players in the corporate governance process such as shareholders, directors, executive managers, and internal and external auditors is responsible for upravljanke component of financial and operational risk management. Raspravlja li se u izvjesCima unutrasnje revizije raspravlja o odstupanjima od zacrtanih politika? Vrsta podataka potrebnih da se provede procjena okruzenja financiranja ukljucuje slijedece: Koja su iskustva rasta, planovi i buduce perspektive banke?

  DISCONTINUIDAD DE LEHMANN PDF

Prikupljanje podataka Korak 7. Zagrebacka skola ekonomije i managementa, View shipping rates and policies Average Customer Review: Opisite vase postupke potvrdivanja poslova i uskladivanja u riznici. Koliko je unutrasnjih revizora kvalificirano za: Precizno i pravovremeno izvjestavanje je bitno kao potpora upravljanne odlucivanja i za pracenje rezultata poslovanja riznice u postizanju zacrtanih ciljeva.

Da li clanovi uprave uupravljanje i pregledavaju sva izvijesca interne revizije? Navedite nacin na koji razvoj kadrova dopunjava usmjeravanje banke na rizike- to se cini da bi se osiguralo zaposljavanje i edukacija osoblja prikladnog profila, kako bi se omogucilo pridrzavanje propisa i utvrdenih postupaka upravljanja ulravljanje.

Ostali troskovi i kamate vezane za nedepozitne pozajmice npr. Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost, f. Trazeno prikazivanje u financijskim upravljanjee, po kategorijama rizika, prema MRS-ovima 3. Takoder sluzi za sprecavanje dvostrukog poluznog kapitala te za osiguranje da svi rizici koje snosi neka bankovna grupacija bez obzira gdje su knjizeni budu procijenjeni i nadzirani na svjetskoj razini.

Nastavak funkcije upravljanja rizicima nadzomog odbora Vanjski revizori: Osim izravnog troska propisa, postoje takoder i skriveni toskovi kao sto je kompromitirana sposobnost banke za inovacije iii za brzo prilagodavanje promjenjivim tr: Uprafljanje bi analize intemo morali provoditi ekonomisti i financijski analiticari te vanjski tr2isni strucnjaci i strucnjaci iz te struke.

Popratni upitnik radi lakse analize banaka 2. Trosak ukljucuje pruzanje podataka donosiieljima propisa i odr: Provode li se bonitetni propisi strogo? Opisite standardni kreditni postupak od pocetnog zahtjeva klijenta iii marketinskih napora banke pa do konacnih kreditnih odluka, anaiza opis postupka kreditnog odlucivanja. Koliko se vasa banka oslanja na sredstva osijetljiva na kamate?

  CULTIVO DE ARTEMIA SALINA PDF

Branding/Logomark

To stoga koristi donositeljima odluka glede rizika tako da im daje povratne informacije o njihovoj trenutacnoj poziciji te olaksava utvrdivanje buduCih pozicija.

Pristup ekonomicnijem financiranju moze biti pod utjecajem stopa i razlika, aktivnosti konkurencije na trzistu, potraznje za kreditima, kreditnog rangiranja banke te lokalnog okruzenja tj. Kapital i adekvatnost bankovnkm Nedovoljno je podatka da bi se procijenio kapital i adekvatnost kapitala banaka.

Dostavite preslike dvaju najnovijih izvjesca revizora. Amazon Inspire Upracljanje Educational Resources. Analiza ukupne uspjesnosti poslovanja i daljnja razrada prema pojedinim cimbenicima jest postupak rastavljanja ukupnog povrata na niz primarnih rizicnih cimbenika da bi se kvantificirao opseg u kojem su odluke o kljucnim rizicima kao sto su sektorska struktura ulaganja, odabir vrijednosnica i rizik standarda iii upravljacki rizik doprinijele rezultatima portfelja.

Credit Policies and Credit Assessment

This publication aims to complement existing methodologies by establishing a comprehensive framework for the assessment of banks, not only by using financial data, but also by considering corporate governance. Da bi odredeni standard bio realan, mora predstavljatijednostavni i nedvosmislen, fleksibilan, uloziv i ponovljiv portfelj te lako primijenjiv bez utjecaja na tr: Problemi koji se odnose na podatke, uskladenje i pridrzavanje konglomerata bonitetnih propisa – koji su sami po sebi vee slozeni u jednoj jedinoj zemlji – sastavljaju se na medunarodnom planu, poglavito kada se operacije prote: S obzirom na Cinjenicu da nadzomih resursi nema mnogo te da bi se izbjeglo udvostrucivanje ispitivanja, nadzome se vlasti sve vise oslanjaju na vanjske revizore u nadziranju na lieu mjesta.

Dostavite nerevidirano financijsko izvjesce za tekucu godinu do danasnjeg dana.