DIKSYONE KREYOL PDF

0 Comment

Kontni Diksyonè sila a reponn ak tout egzijans òtograf ofisyèl Ministè Edikasyon Nasyonal Repiblik Ayiti a te fè parèt jou ki te 31 janvye an dapre lalwa Diksyonè anglè-kreyòl [PDF] dictionnaire anglais-haïtien, par Féquière Vilsaint ( ). • Haitian Creole for health care, Kreyòl ayisyen pou swen sante [PDF]. Diksyonè kreyòl Vilsen. [Féquière Vilsaint; Maude Heurtelou] — Each entry features parts of speech, definitions, and context sentences. Does not contain any.

Author: Togore Mulmaran
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 18 March 2005
Pages: 210
PDF File Size: 9.52 Mb
ePub File Size: 1.25 Mb
ISBN: 963-3-37901-352-9
Downloads: 46957
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulumuro

Lb mwen al lames, chak tan pe a di yon bagay, mwen di amen.

Diksyonè Kreyòl Vilsen

Se pitit madan Wobb a ki akbde m pbmisyon pou mwen prete oto li a. Liy ki gen f6m demisek plizye koule ki part nan sydl la, 1e reyon soloypase nan vape dlo lapli ki nan 1e a. Adisyone konbyen lajan ou rete pou ou we si li ase. Mwen pral pase nan ajans famasetik sa a, yo kapab gen kbk dy6b pou mwen.

Diksyone Kreyol Vilsen akwabon: Depi mwen kanpe tout lajounen, mwen gen yon sOl anflamasyon nan toulede pye mwen yo.

  EN 14961-1 PDF

Dictionnaire créole haïtien – Haïti LEXILOGOS >>

Lb mwen te timoun mwen te fe anfannkb. TisM mwen an gen senk an, se nan anfanten de li ye kounye a.

Would you also like to submit a review for this item? You may send this item to up to five recipients. Ou ka diplome nan achitekti nan katran. Gen moun ki konn mete absent tranpe swa pou dikwyone fe rembd swa pou yo fe gw6g. Mwen pa kontan ak pe a, mwen pran tout afe m, mwen ale. Mwen ta mete rad akawo mwen an men li poko pase. Msye afiche nouv6l la nan tout poto elektrik nan katye a.

Youn nan senk kontinan yo. Maryo te absan lek6l paske li te malad.

Moun nan peyi Aljeri ddiksyone rele Aljeryen. Te gen bwason agogo nan resepsyon an. Pouki ou pa agrandi foto sa a, jan li bbl? Li mouri 7 sektanm Li akile neg la, msye made padon. Fe kontrapou resevwa kich6y regilyvman. Ki vin gwo, gonfle, ki kenbe dlo. Mwen renmen gade alb6m mwen an se konsa mwen we kijan Tipol change.

Ki bay ke kontan ak plezi. Jes oswa santiman karesan pou yon moun.

  DIGNIDAD DEL HOMBRE PICO DELLA MIRANDOLA PDF

Diksyonè kreyòl Vilsen

Balans pou mentni ekilib ant de ekip. Moun ki change pozisyon tou depannde opotinite. Ki kapab ajiste, ki pa fiks. Siren ki sonnen f6 pou atire atansyon. Tep ki sdvi pou kole. Ki fet ak fe. Depi li deze ledimanch, tout moun nan katye yo te mete radyo yo sou program Alsibyad la.

Prezidan nan z6n sidpeyi Dayiti Liv sa a ap pemet jenn Ayisyen yo devlope vokabile yo, jwen definisyon pou mo y ap sevi, epitou jwenn enfomasyon nan diferan domen, etid. Association des Industriels Haitiens adisyon: Ki merite adore, apresye ak krryol.

Similar Items Related Subjects: Ki gen avwa ak c- ,i-,i, Peyi Dayiti se yon peyi agrik6l. Rive jwenn, jwenn sa ou te ap chache a. Alewe si li ap di verite la a. Chantal etidye sekretarya men se travay achivis li fe.