DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

0 Comment

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Samukus Tataxe
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 21 February 2008
Pages: 235
PDF File Size: 10.6 Mb
ePub File Size: 19.16 Mb
ISBN: 679-6-73392-828-2
Downloads: 65945
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fesar

Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala?

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. A dai zana thiang zan Documents. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd.

Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u druxtveni.

[PDF] Ruso – Dru┼ítveni Ugovor – Free Download PDF

Ovaj podatak nije sasvim pouzdan drustvdni u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

  KUMPULAN CATATAN PINGGIR GOENAWAN MOHAMAD PDF

Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Budui da ne priznaje vaspitaevu vodeu ulogu u vaspitnom procesu, on onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve.

Ja lino sumnjam u injenicu da bi on bio uspjean vaspita, mada ne osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju.

Ruso – Dru┼ítveni Ugovor

Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to drusfveni se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog. Ali nisu svi takvi drushveni nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

Na toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta.

Istorija pedagogije-Zan Zak

U periodu od 2. Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli. Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L.

U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Uslov za dobro vaspitanje je: Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

  JOHN AGNEW GEOPOLITICS PDF

Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao.

Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu ruao, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents.

Na kraju se Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja. ZNAAJ RUSOAan ak Ruso je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa ruao protivurjenostima i nazadnim idejama.

Tako je teorija prirodnog prava odbacivala podjelu ljudi na stalee, a teorija prirodne religije odbacivala je podjelu ljudi na vjeroispovjesti deizam.

Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o ugovo i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr.

Napisao je i druga drkstveni