GULDASTA AQAID O AMAL PDF

0 Comment

16 फ़रवरी शराब के अह़काम और इस के नुक़्सानात पर मुश्तमिल इ़बरत अंगेज़ बयान. Guldasta e Aqaid o Aamaal. Posted on Related. Kitab ul AqaidIn “Aqaid”. Toba ki Riwayat o HikayatIn “Hikayat o Waqiat”. Bayanat e AttaryaIn. in PDF format Book Guldasta aqaid wa amal brailwiat.

Author: Zulkile Misida
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 June 2008
Pages: 413
PDF File Size: 13.78 Mb
ePub File Size: 13.39 Mb
ISBN: 116-5-51227-592-9
Downloads: 64152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrigor

گلدستہ عقائد و اعمال

Muntakhib Hadeesen Rs Allah apko jaza e khair de. Sunnat ki adaygi karunga. Jo chize Suwal me puchi gai, maslan Kisi ko dekh kar badnigahi yani ladki dekh kar “wow” jaise feeling ya harkat Or uspe yani rang, shakl, jism ki banawat wagera par comments karna, Kisi ko gali dena ya ladki chhedna guodasta ladki ko dekhna or mushtzani karna.

Mehrbani karke tafseel bayan kare Jawab: Bahar e Sahriat Jild: Ab us makan me beth kar dunya ki baten karen to ye jaiz hai ya nai? Or namaz e fajr se pehle dono aqsid kare, Buzurgo ne farmaya ki hamesha apni taqat ko aurat par barbad mat karo isse bahut kamzori paida hoti hai. Mufti sahab qibla ham ne ek bana hui ghar kharida. Allah ne apne nabi ko ilm e gaib diya hai Nabi, wali, allah ki di guldsata taqat se madad karte hai Nabi ko allah ne malik o mukhtar banaya hai Nabi or wali guldastaa ki di hui taqat se tasarruf karte hai Nabi zinda hote hai, or hamare haal se waqif bhi hote hai Sabhi kalima padhne wale musalman nahi hote Firqa parasti haq hai bekar ki chiz nahi, Sunni imam ke alawa kisi badmazhab ke pichhe namaz jaiz nahi.

J c Suwal no. Ek hadis hamari samajh nahi aa rahi ki iska mtlab kiya hai. Badshuguni lena, mushrikeen ka tariqa hai Badshuguni lena haram hai achi fal lena mustahab, Badshudhuni lena buto but parasto ka tariqa hai Badshuguni ko shirk khafi bhi kaha gaya Jo badshuguni ki wajah se kisi chiz se ruk jaye wo shirk me aluda ho gaya. Or agar padhna bhool gaya jab bhi qurbani ho jayegi or jaan kar naa padha to janwar haram, or aurat bhi qurbani kar sakti hai. Ya pani ya halwa, ya sharbat wagera JUj jjb z Suwal no.

  BY WAY OF DECEPTION VICTOR OSTROVSKY PDF

Ki Huzoor ne farmaya. Iske bahut se tariqe hai.

Guldasta e amaliyat

Misal- Khutba arabi ki jagah urdu me padhna. Kya zaid sahih kehta hai. Namaz kis tarah se adaa ki jaye. Or sunnat ke khilaf kam karne se bachna chahiye Yani beth kar 2 ya 3 sans me hi paani peena chahiye Magar jo khade ho kar peete hai unhe samjhana chahiye Magar unhe gunahgar nahi keh sakte, Kyunki jab shariat ne khade ho kar khane peene me gunah Nahi rakha to ab kisi ko haq nahi ki apni aql se shariat banaye Mgr ye fail bura zarur hai Wuzu ka bacha paani or zamzam shareef ka paani Khade ho kar peena mustahab hai.

Fazail e Dua Rs Mene suna he zmal Jaha farz namaz ada ki wo jagah or jaha sunnat ada ki wo jagah qiyamat ke din gawah ban ke rahegi, Kya hazrat ye such he, zara tafsir se samjayye Talib e jawab Suwal halal janwal me dil, kalegi orjhri khane ka kya hukm he? Radd ul hijaab bil batil Niqab Page: Ki kuchh jagah Musalmano guldastq English me momden kaha jaata hai Iska kya matlab hai, kya musalman ko momden kehna Thik hai yaa fir kisi form wagaira pe likhna Jawab: Pehle tak, asr bad qaza padh sakte hai, or jab magrib me mnt.

Usme tarikh ki koi qaid meri nazar se nahi guzri. Balki mene baz aise musalman Bhi dekhe jinhe khud Huzoor jjJJ!

Maa ki qasam bachcho ki qasm nabi ki qasm rasool ki qasm.

Allah tala ise dono jahan me bhalaiyan ata kare. Sahaba ne arz ki Huzoor basharate matlab farmaya basharat se murad achhe khwab hain, Jo insan khud dekhe ya uske mutalliq doosre ko dikhaya jaye Sahih Bukhari ki hadis me hai, Tum me se jab koi aisa khwab dekhe jo use pyara maloom ho to allah ki hamd kare, Aur logo ke samne byan kare, Agar koi nek achha khwab dekhe to allah ka shukr kare, agar koi bura nafsani khwab Dekhe to tauba kare, sadqa kare, ki achha khwab allah ki taraf se hai aur bura shaitan ki taraf se, Or kabhi aisa bhi hota hai ki jo din bhar insan ke dimag me chalta hai ya insan jis chiz ke bare me sochta hai wahi khwab me ata hai, or har khwab ki tabir juda hoti hai, or aksar subha ke waqt ke khwab sche hote hai magar aisa nahi har bar wo sache honge.

  ASKEP CABG PDF

Or kuchh riwayat me seedhi aankh me 3 salai or ulti me 2 ka zikr hai Or dono ankh me 2- 2 salai lagane ka bhi zikr hai.

Noorani guldasta al-madad

Quran agar dhoke se hath se gir gaya, to kaffara kuchh nahi magar quran e azeem ko uthate waqt dhiyan hazir rakha jaye, aisa naa ho ki dhiyan kahi or kaam koi or, fir anjam kuchh or, natija fir yahi hota hai, toba lazim to nahi magar lamha lamha toba kar lene me bhi harj nahi, or mash’hoor yahi hai ki aisa hadsa hote hai log fornn tuba karte hai, or sail ne bhi kar hi li hogi. Ek hadis e pak me huzoor ne farmaya! Aurto par eed or juma ki namaz padhna wajib nahi.

guldwsta